Lees verder

De stuurgroep Single Identity heeft het projectplan Single Identity goedgekeurd en daarmee een belangrijke vervolgstap gezet in het project. Met het projectplan heeft de stuurgroep de ambitie uitgesproken om het project eind 2023 af te ronden. In 2022 worden alle voorbereidingen getroffen. Voor bibliotheekorganisaties betekent dit dat Single Identity vanaf het eerste kwartaal van 2023 in gebruik kan worden genomen en dat eind 2023 in alle organisaties de migratie volledig is uitgevoerd. In 2024 hebben alle bibliotheekgebruikers een vereenvoudigde toegang tot digitale bibliotheekdiensten. De komende periode zullen wij jullie blijven informeren over de voortgang en wat er wanneer van bibliotheekorganisaties zelf wordt verwacht.

Mocht jij een bijdrage willen leveren aan de projectuitvoering, of heb je vragen over het project, dan kun je terecht bij Leo Schutte via schutte@debibliotheken.nl.