Lees verder
In 2008 publiceerde de VOB de brochure 'de Vergelijkende bibliotheek'. Tegen de achtergrond van aantal ontwikkelingen - waaronder de nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse gegevenslevering - is het noodzakelijk om het bestaande Rekeningschema te moderniseren.

In die publicatie staan namelijk vier componenten centraal: 

  • het Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
  • een model voor Kostentoerekening;
  • het Branche Informatie Systeem en;
  • de Benchmark.

Rekeningschema

Een belangrijk aandachtspunt voor het Rekeningschema is de samenhang met de andere componenten die aangepast dienen te worden, zoals de formulering van nieuwe prestatie indicatoren voor benchmarking.
De VOB heeft, na goed overleg met de deelnemers in de landelijke werkgroep Gegevenslevering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gekozen voor een projectmatige aanpak. Het beoogd resultaat in deze eerste fase van het project is een rapportage met een focus op twee onderwerpen:

  • een nieuw conceptueel model Rekeningschema Openbare Bibliotheken;
  • een beschrijving in hoofdlijnen van de volgende fase: de implementatie in 2016 met een proeftuin bij verschillende bibliotheekorganisaties.

Organisatie

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en een werkgroep. In de stuurgroep hebben zitting Francien van Bohemen (VOB), Jos Debeij (KB) en Hans van Velzen (onafhankelijk lid).
In de werkgroep nemen deel Mari Nelissen (bestuursvoorzitter Noordoost Brabantse Bibliotheken), Jelle Kooistra (manager bedrijfsvoering Stadkamer), Bas Pool (controller Bibliotheek AanZet), Peter Ribberink (controller Rijnbrink), Nan van Schendel (directeur bibliotheek Gouda), Frederique Westra (directeur bibliotheek Raalte) en Bonne Westdorp (directeur Idea Cultuur).
De projectleiding is in handen van Peter van Eijk (PBF innovatie).