Lees verder
Op 25 februari lanceerde Prinses Laurentien ELINET, een Europees netwerk voor literacy.

De inzet van Prinses Laurentien om meer aandacht voor (laag)geletterdheid te krijgen, werpt vruchten af. Niet alleen in Nederland. Ze bracht met experts een Europees rapport uit dat tot actie opriep.

Laaggeletterdheid in EU

Ook de Europese Commissie onderkent de problemen van 20% van de 15-jarigen en 75 miljoen volwassenen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven.

Ze riep op tot netwerkvorming en tachtig Europese organisaties uit 28 verschillende landen antwoordden in één actie. Ze verenigden zich in Wenen voor de start van het European Literacy Policy Network ELINET dat voor 2 jaar projectsubsidie ontvangt. Vanuit Nederland nemen onder andere Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven deel.
EBLIDA vertegenwoordigt de bibliotheken op Europees niveau, en benadrukt welke rol bibliotheken in het bevorderen van lezen en bestrijden van laaggeletterdheid spelen.