Lees verder
Op maandag 11 mei 2015 hebben cao-partijen een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Openbare Bibliotheken en een sociaal contract. Het bestuur legt dit principeakkoord op de alv van 18 juni a.s. ter instemming voor aan de cao-gebonden leden.

De nieuwe cao kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015 – 30 juni 2019, net als het sociaal contract. Bekijk voor de veranderingen het communiqué van 2 juni van de cao-partijen.

Sociaal contract

Cao-partijen zijn meerjarige afspraken in de vorm van een sociaal contract overeengekomen. De kern van deze meerjarige afspraken is de gedeelde visie van cao-partijen op de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de bibliotheekbranche.

Het principeakkoord, het sociaal contract en een uitgebreide toelichting vindt u onder het dossier Arbeidsvoorwaarden | Vernieuwde cao (voor sommige stukken eerst rechtsboven inloggen).