Lees verder
Maandag 2 december is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO Openbare Bibliotheken en een aparte fondsen-cao.

De nieuwe cao OB kent een looptijd van een jaar (2014) en een loonsverhoging van 1,25%.

Cao OB 2014

De mogelijkheid om werknemers met hun instemming op zondag in te roosteren is uitgebreid.
Verder zijn afspraken gemaakt over de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, de meerkeuzeregeling, de regeling sociaal plan en over de procedure functiewaardering.
In enkele protocollaire afspraken staan te onderzoeken en te bespreken onderwerpen in 2014.

Fondsen cao 2014-2019

De fondsen-cao kent een looptijd van 5 jaar en een heffing van 0,2% van de loonsom voor 2014 ten behoeve van het A&O-fonds BibliotheekWerk.

Het bestuur van de VOB legt de akkoorden met een positief advies voor aan de leden. U vindt de toelichting op de principeakkoorden, het principeakkoord cao Openbare Bibliotheken 2014 en het principeakkoord Fondsen-cao Stichting BibliotheekWerk 2014-2019 onder de nagezonden stukken voor de ALV.