Lees verder
In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 31 oktober 2017 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2018.

Andere aanpassingen

Naast deze afspraken willen de cao-partijen enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorvoeren. Ook wordt er een passage in de cao opgenomen met betrekking tot de Participatiewet. In verband met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag worden per 1 januari 2018 de aparte jeugdschalen voor 22-jarigen in de salaristabel geschrapt.

Bekijk het principeakkoord en de concept-salaristabel op Werkgeverszaken | Vernieuwing cao. Voor beide stukken geldt het voorbehoud dat ze nog goedgekeurd moeten worden door de leden van de Vereniging van openbare Bibliotheken (VOB) en van de werknemersorganisaties.