Lees verder
In het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben de cao-partijen op 6 december 2016 principe-afspraken gemaakt over de invulling van de loonruimte in 2017.

De principe-afspraken worden schriftelijk aan het bestuur van de VOB voorgelegd. Hierbij wordt verzocht het resultaat van een positief advies voor te leggen aan de leden.
Daarna wordt het resultaat schriftelijk aan de leden van de VOB ter stemming voorgelegd.

Eind januari wordt het definitieve akkoord bekend gemaakt.

Andere aanpassingen

Naast deze afspraken willen de cao-partijen enkele tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen doorvoeren.

Bekijk het principe-akkoord en de concept-salaristabel op Werkgeverszaken | Vernieuwing cao (eerst inloggen). Voor beide stukken geldt het voorbehoud dat ze nog goedgekeurd moeten worden door de leden van de VOB en van de werknemersorganisaties.