Lees verder
Online en social media zijn voor bibliotheken een goede tool om hun publiek en stakeholders te bereiken. Maar hoe zetten bibliotheken deze tool momenteel in? Een media-analyse is een goede graadmeter om te checken wat je als bibliotheek doet.

Op het Nationale Bibliotheekcongres van 9 december 2015 gaven Barbara Rudz van de VOB en Iris van Strien van Meltwater de workshop ‘Wat doet de bibliotheek op online en social media?’. Lees hieronder over de uitkomsten en belangrijkste inzichten.

Analyse

Een aantal zaken valt op uit de analyse van VOB en Meltwater. Zowel op social als online media worden bibliotheken vooral in relatie gebracht met de thema’s ‘boeken’ en ‘verhalen’. Waar daarnaast op online media de relatie tussen ‘kinderen’ en de bibliotheek naar voren komt, is er op social media meer aandacht voor de activiteiten die de bibliotheek organiseert.

Social media

Social media is lastig te controleren omdat het dé plek is om snel ervaringen en meningen te delen, bijvoorbeeld over een recent bezoek of een activiteit. Goede webcare is daarom essentieel en het snel opvolgen van klachten en vragen leidt tot tevreden bezoekers. Wat opvalt is dat Twitter een populair social media kanaal is onder bibliotheken. Als er echter naar de doelgroep gekeken wordt, zijn deze vooral op andere kanalen te vinden. Bij promotie van bepaalde doelgroepgerelateerde activiteiten is het van belang af te vragen hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden.

Online mediastrategie

Bibliotheken kunnen bij het bepalen van hun online mediastrategie het volgende afvragen: Wat is je identiteit: Wie ben je? Wat is positionering: Hoe wil je gezien worden? En wat is je imago: Hoe wordt je momenteel gezien? Onderstaande afbeelding geeft hier een goede visual bij. Als je dit goed op een rijtje hebt als bibliotheek is het gemakkelijker te bepalen welke boodschappen je inzet via welke kanalen.

Bekijk hier de presentatie ‘Wat doen openbare bibliotheken op social en online media in 2014?‘ en de uitslag van stemmingen.

Monitoren bibliotheken

Het is niet altijd even eenvoudig te bepalen wat je imago is en hoe je gezien wordt door de buitenwereld. Meltwater speelt in op de behoefte aan de analyse van de enorme bulk externe data die hierover beschikbaar is. Onze platformen visualiseren trends en gesprekken en laten je begrijpen hoe deze zich ontwikkelen. Zo monitoren we bijvoorbeeld voor VOB nieuws over de organisatie zelf, over ontwikkelingen rondom bibliotheken en andere trends die er spelen, die een impact hebben op de activiteiten van VOB. Dit doen we op zowel online nieuws als social media.

Meer informatie op Belangenbehartiging | Bibliotheek in de media.