Lees verder

Public Libraries 2020, IFLA, EBLIDA, LIBER en Europeana werken op Europees niveau intensief samen. Deze organisaties publiceerden recentelijk een position paper Towards a modern, more European copyright frame.

Het bevat aanbevelingen voor de hervorming van het auteursrecht ten behoeve van de bibliotheek- en cultureel erfgoedgemeenschap, en roept op tot:

  • uitbreiding en versterking van de relevante uitzonderingen in de INFOSOC richtlijn om recht te doen aan nieuwe technologische realiteit;
  • voorkomen van verdere fragmentatie van de eengemaakte digitale markt (digital single market) door contractbepalingen.

De VOB is lid van IFLA en EBLIDA.