Ga door naar hoofdcontent
NieuwsPolitieke aandacht voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Politieke aandacht voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

Maandag 3 april 2023Afbeelding Politieke aandacht voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)

De Tweede Kamer heeft op 23 maart 2023 met staatssecretaris van Huffelen gedebatteerd over de digitale dienstverlening door de overheid. De Algemene Rekenkamer publiceerde daarnaast op 29 maart het Rapport Digitale Identiteit over DigiD en eHerkenning. Zowel in de Tweede Kamer als in het rapport van de Rekenkamer is veel aandacht voor de IDO.

Debat Tweede Kamer

Staatssecretaris van Huffelen benadrukt het belang van de IDO. Door de Informatiepunten is er voor iedereen een fysieke plek waar mensen naar toe kunnen voor hulp of om te werken aan digitale vaardigheden. De staatssecretaris ziet wel verbeterpunten en tekortkomingen van de Informatiepunten. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid kunnen worden vergroot, bijvoorbeeld door de IDO’s dichter bij de mensen te organiseren, aldus van Huffelen. Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) wil dat de staatssecretaris de vinger aan de pols houdt voor de structurele financiering van de IDO’s. Bibliotheken geven aan moeite te hebben met subsidieaanvraag bij de gemeente. Van Huffelen hoopt dat gemeenten meerjarige afspraken maken met deze voorzieningen, zodat bibliotheken zekerheid krijgen op de langere termijn. Het debat is terug te kijken.

Rapport Algemene Rekenkamer Digitale Identiteit 

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer komt naar voren dat DigiD en eHerkenning op dit moment toereikend functioneren. De Rekenkamer maakt zich zorgen om digitale authenticatie in de toekomst. Vanwege de veiligheid is het in de toekomst alleen mogelijk om via een app in te loggen met DigiD. Hierdoor raken niet-digivaardige burgers verder achterop. De Rekenkamer is positief over de ondersteuning vanuit de IDO, maar constateert dat medewerkers maar tot op bepaalde hoogte kúnnen helpen, omdat ze beperkte mogelijkheden en bevoegdheden hebben. Het ministerie van BZK wordt aanbevolen te onderzoeken of IDO-medewerkers meer bevoegdheden kunnen krijgen rond het aanvragen van DigiD. De Rekenkamer publiceert op 17 mei een breder onderzoek naar de IDO.