Lees verder

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) werkt vanaf dit jaar met een akkoordverklaring om de juistheid van de door u aangeleverde gegevens te borgen.

Tot dit jaar vroeg het POB om een accountantsverklaring. De extra kosten die deze verklaring me zich mee bracht, leverde verschillende vragen en onvrede op. Mede op aandringen van de VOB hanteert het POB vanaf dit jaar een andere werkwijze. Om de juistheid van de door u aangeleverde gegevens te borgen, vraagt het POB u om voor 1 juli uw akkoordverklaring in te vullen en te retourneren. De akkoordverklaring wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. De kosten die met deze controle gemoeid zijn, betaalt het fonds. 

We willen benadrukken dat uw medewerking van belang is. Bent u de akkoordverklaring kwijt? Hij is via deze pagina te downloaden.