Lees verder
De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) start een pilot waarin een aantal Taalhuizen samen met hun landelijke samenwerkingspartners gaan verkennen hoe zij zelf hun kwaliteit in kaart kunnen brengen en hoe een externe toets daarvan ingericht zou kunnen worden. 

Kwaliteit Taalhuizen

Samen met onder andere de Stichting Lezen & Schrijven, Koninklijke Bibliotheek en Sociaal Werk Nederland gaan de Taalhuizen op zoek naar een praktische en tijdbesparende aanpak die vooral gericht is op de toekomstige ontwikkeling van de Taalhuizen. Hierbij wordt ook gelet op de kosten. 

De pilots worden door een aparte werkgroep voorbereid. Eind 2018 verschijnt er een eindrapportage en volgt een besluit over een (mogelijke) vervolgaanpak.