Lees verder
In mei 2016 start een pilot om certificering een impuls te geven. We zoeken nog twee openbare bibliotheken die mee willen doen aan het impulsprogramma certificering openbare bibliotheken.

De pilot heeft als doel om vast te stellen of dit programma deelnemende bibliotheken helpt om meer voordelen te halen uit de zelfevaluatie en om versnelling aan te brengen in de eigen ontwikkeling en verandering.

De pilot is een initiatief van de VOB in samenwerking met  Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) en Thomas van Dalen Advies.

Gezocht

De pilot omvat drie groepen bibliotheken. De eerste groep start in mei, de tweede in september en de laatste groep in november.

Voor de groep die in september start, hebben we nog plaats voor twee bibliotheken. Meld je aan bij Seher Hazinedar (SCOB) via de mail o.v.v. ‘Aanmelding pilot impulsprogramma certificering september’.

Impulsprogramma

Het programma biedt bibliotheken de kans om op een effectievere en efficiëntere manier vorm te geven aan zelfevaluatie en organisatieontwikkeling.

Elke groep bestaat uit maximaal 4 bibliotheken met drie vertegenwoordigers per bibliotheek:

  • directie-leden;
  • MT-leden;
  • en specialisten.

Het programma vindt plaats in een vertrouwelijke en collegiale setting, onder leiding van een professioneel team met expertise en ervaring in de sector. Alle onderdelen van de zelfevaluatie van het INK model komen in het proces op een praktische manier terug. Via intakegesprekken wordt de lokale situatie als uitgangspunt genomen. Het hele programma neemt 2,5 dag in beslag.

Pilot

In 2016 neemt de VOB de kosten voor de pilot voor haar rekening. De organisatie en planning voert SCOB. uit 

De bedoeling is om dit programma meerdere jaren te laten lopen en te verwerken in het reguliere certificeringsproces, zodat alle bibliotheken kunnen meedoen. Voor de financiering daarvan wordt nog een oplossing gezocht, in samenspraak met KB en OCW.