Lees verder
De VOB peilt de deelname aan Digisterker. De resultaten van de peiling bespreken we met de KB Inkoopcommissie. Wij vragen u om voor 20 maart het formulier 'Deelname aan Digisterker' terug te sturen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VOB op 11 december 2014 kwam een aantal leden met het verzoek om na te gaan of collectieve inkoop van Digisterker licenties vanuit de beschikbare inkoopgelden digitale e-content tot de mogelijkheden behoort. Digisterker leert burgers werken met de elektronische overheid communicatie.

In het kader van deze verkenning stellen wij u enkele vragen om de interesse in de branche te peilen. Waarom kan Digisterker van belang zijn voor uw bibliotheek?

  • Het past in het aanbod van openbare bibliotheken (Klik &Tik, Oefenen.nl) om burgers digitaal vaardig te maken;
  • Het levert uw gemeente(n) een vangnet voor burgers die nog niet of onvoldoende digivaardig zijn;
  • De bibliotheek “ontzorgt” daarmee de gemeente(n) en dat draagt bij aan uw draagvlak binnen de gemeente;
  • Het levert de bibliotheek een aanknopingspunt om met de gemeente in gesprek te komen over beleid en toekomst.

Inmiddels zijn er gesprekken geweest met de Stichting Digisterker over een mogelijke collectieve inkoop. Het is nu van belang inzicht te krijgen in het aantal bibliotheken dat daadwerkelijk Digisterker gaat uitvoeren als de licentie collectief wordt ingekocht.

Digisterker in de bibliotheek

De bibliotheek die met Digisterker aan de slag gaat, zal ook zelf moeten investeren, in mensuren en in geld. Om een idee te geven zijn in de bijlagen drie scenario’s geschetst. Dat zal per bibliotheek kunnen verschillen. Het is uiteraard aan u te bezien of die kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden gedeeld met uw gemeente(n).
Een rekenhulp treft u eveneens aan in de bijlagen. Hiermee kunt u een inschatting van uw eigen kosten maken.

De abonnementskosten bij collectieve inkoop komen vanzelfsprekend niet voor uw rekening.

Bekijk alle stukken:

  • Ledenbrief ‘Collectief inkopen licenties Digisterker’ – VOB, mrt 2015
  • Formulier ‘Deelname aan Digisterker’ – VOB, mrt 2015
  • Abonnement in het kort – Digisterker
  • Scenarioberekeningen – Digisterker
  • Rekenhulp voor modules – Digisterker