Lees verder
Helft van onze leden (76 van de 150 bibliotheekorganisaties) heeft onze peiling burgerinitiatieven en commerciële bibliotheekaanbieders binnen het openbare bibliotheeknetwerk ingevuld.

Deze peiling hebben we in het licht van het onderzoek midterm review van de Wet stelsteltaken openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) uitgestuurd.

Bibliotheekdiensten

In de zes gemeenten Mook & Middelaar, Buren, Korendijk (ZH), Dirksland (ZH), Waterland (NH), Alphen-Chaam, Haaren, Lopik en Uitgeest is geen dienstverlening meer van de erkende openbare bibliotheek¹ voor het algemene publiek. In Alphen-Chaam wordt nog wel de Bibliotheek op school gefinancierd. Uit deze peiling komt dat 91,4% van de gemeenten bijdragen aan een erkende bibliotheek.

Aanbieders

In drie gemeenten is Karmac actief als bibliotheekaanbieder. Dat is in Buren, Waterland en Lopik. Daarnaast levert Karmac bibliobusdiensten aan erkende bibliotheken¹ waarmee de bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen in Noord- en Zuid-Holland worden gerealiseerd.

Burgerinitiatieven

Daarnaast is gevraagd naar burgerinitiatieven in het werkgebied van onze leden. Daaruit is geen helder beeld te maken. Uit de peiling kwamen 30 burgerinitiatiefbibliotheken. Deze zijn vaak samen met de erkende bibliotheek vormgegeven.
Definitie wat een burgerinitiatief is, maakt peiling moeilijk. In sommige gemeenten horen de Free little libraries hierbij.
De levensduur van zo’n burgerinitiatief is over het geheel genomen langer dan 2 jaar (53%).

Midterm review

Over onze erkende bibliotheken is veel informatie voorhanden. In de Wsob is naast de erkende openbare bibliotheek ook ruimte voor burgerinitiatieven gemaakt. Dit najaar verricht KWINK, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderzoek naar het functioneren van Wsob, de bibliotheekwet.

¹ Een erkende openbare bibliotheek vervult de vijf wettelijke functies uit de Wsob, is lid van de VOB en neemt deel aan het certificeringssysteem Openbare Bibliotheken.