Lees verder

Dit betekent dat werknemers die via payrollcontracten werkzaam zijn bij een organisatie dezelfde rechten hebben als werknemers die daar in loondienst werkzaam zijn. Dat het loon wordt uitbetaald door de payrollonderneming die de werknemers detacheert bij de werkgever, is onvoldoende om te stellen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Werknemers die in een oneigenlijke payrollconstructie terechtkomen worden hierdoor voortaan beter beschermd.

Wat is de oneigenlijke payroll-constructie?

De payrollonderneming en een derde (de inlener) willen bewerkstelligen dat de werknemer werkzaam wordt bij de inlener zonder dat de werknemer bij deze inlener in dienst treedt. Het betreft dus een formele constructie waarmee wordt voorkomen dat de inlener kan worden aangemerkt als juridisch werkgever. Het beoogde voordeel daarvan voor de inlener is dan dat de werknemer arbeidsrechtelijk een minder gunstige positie heeft (bijvoorbeeld op het gebied van ontslagbescherming en ontslagvergoeding). Uit de rechtspraak blijkt nu dat dit niet de bedoeling mag zijn.