Lees verder
Op 14 februari heeft ons bestuur Paul Broekhoff (directeur Bibliotheek Den Haag) benoemd als opvolger van Rob Pronk in de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).

StOL

Binnen de StOL onderhandelen de auteursrechthebbenden, verenigd in de Stichting Leenrecht, en de openbare bibliotheken, verenigd in de VOB, over de hoogte van de tarieven voor uitleningen door bibliotheken.
De onderhandeldelegatie van de VOB bestaat momenteel uit Anne Rube (voorzitter), Erna Winters, Paul Broekhoff en Fanny Pang (secretaris).