Lees verder
De jaarlijkse aanpassingen van salarissen vanwege de cao Openbare Bibliotheken leiden tot een wijziging van de parameters die gebruikt kunnen worden voor de kostprijsberekening.

Meervoudig verantwoorden

De geactualiseerde parameters zijn beschreven ter toepassing op de methode Kostprijsberekening voor bibliotheken. Deze is te vinden op onze pagina Bedrijfsvoering | Meervoudig verantwoorden.

Meer informatie over de bijgewerkte parameters vind je in het document ‘Parameters Meervoudig verantwoorden 2019‘.