Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOverdracht project Branche-opleidingen van SPN naar VOB

Overdracht project Branche-opleidingen van SPN naar VOB

Dinsdag 1 november 2022

Het thema ‘Voldoende en gekwalificeerde medewerkers’ staat in de Netwerkagenda beschreven als een belangrijke stelseluitdaging. De verantwoordelijkheid hiervoor lag bij SPN en is nu overgedragen aan de VOB. Dit leidt tot een aantal wijzigingen.

Kijkend naar de opgave voor voldoende en gekwalificeerde medewerkers, maakt naast de zorg voor goede arbeidsvoorwaarden ook de opzet van een samenhangend en actueel opleidingsaanbod deel uit van de opgave. De VOB heeft daarvoor een projectleider aangesteld in de persoon van Jannie van Vugt. Jannie stelt zich graag nader aan je voor. 

 Wijzigingen 

Met de overdracht van de verantwoordelijkheid voor opleiden van SPN naar de VOB, valt BibliotheekCampus per november onder beheer van de VOB. 

Ook komt er een einde aan de betrokkenheid van Mirjam van Zaalen en Anton Dierdorp bij het thema opleiden. Beiden hebben, onder aansturing van Gerard Meijer, een belangrijke rol gespeeld in de voorbereidingen van zowel het inhoudelijke beleid als in faciliterende projecten. Zo vormden zij onder andere de motor achter het tot stand komen van de Domeinbeschrijvingen voor bibliotheekprofessionals en de vernieuwing van het Leermanagementsysteem voor de BibliotheekCampus. De branche heeft mede door de jarenlange inzet van Mirjam en Anton grote stappen vooruit gezet. Ook via deze weg willen wij hen daarvoor bedanken.