Lees verder
Vanaf 1 januari als de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht wordt, heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) de verantwoordelijkheid voor de inkoop van e-content voor de digitale diensten van de openbare bibliotheek.

De VOB en KB overleggen op dit punt intensief om de organisatie goed te regelen en de afspraken helder te maken. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de afspraken hoe dat vanaf 1 januari zal gaan werken.

Artikel 18

In de Wsob staat in Artikel 18. "Inkoop digitale werken

  1. De Koninklijke Bibliotheek verricht namens de Staat der Nederlanden het inkopen van werken voor de landelijke digitale bibliotheek.
  2. Onze Minister stelt jaarlijks aan de Koninklijke Bibliotheek een bedrag ter beschikking voor het inkopen van werken.
  3. De inkoop wordt uitsluitend verricht op voordracht van vertegenwoordigers van de lokale bibliotheken, welke is afgestemd op het bedrag, bedoeld in het tweede lid. "

Voor de komende maand liggen een paar belangrijke stappen voor om vanaf 1 januari 2015 goed van start te kunnen gaan.

De kaders en werkwijze voor de inkoop van e-content worden in de VOB Inkoopcommissie van 13 november besproken. De huidige werkwijze van de commissie wordt in 2015 in grote lijn voortgezet. ‘Nieuw’ is het voorstel om een adviesgroep c.q. voordrachtcommissie e-content in te richten. Met leden vanuit de Openbare Bibliotheken en PSO’s) die de commissie inhoudelijk adviseert.

De VOB inkoopcommissie adviseert het bestuur dat in de vergadering van 21 november dit onderwerp op de agenda heeft.

Inkoopcommissie

Het bestuur van de VOB benoemt op 21 november twee nieuwe leden van de Inkoopcommissie. Lotte Sluijser heeft afscheid genomen en wordt vervangen door twee nieuwe leden. Hans van Velzen en Coen van Hoogdalem blijven zitting houden. De adviseurs namens Bibliotheek.nl Diederik van Leeuwen en Sander van Kempen zijn tot 1 januari actief.

Vervolgens zal de Algemene Ledenvergadering op 11 december geïnformeerd worden.

Voor meer informatie kijk bij het bericht ‘Uitgangspunten en afspraken nieuwe taken KB’ van 23 oktober 2014.