Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOproep VOB aan bibliotheekorganisaties: volg advies van de VNG en dien realistische meerjarenbegroting in

Oproep VOB aan bibliotheekorganisaties: volg advies van de VNG en dien realistische meerjarenbegroting in

Dinsdag 25 juli 2023

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 16 juli jl. gemeenten geadviseerd om géén sluitende begroting in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De VNG wil hiermee tekorten zichtbaar maken en duidelijk maken dat er een structureel extra geld nodig is voor het takenpakket van gemeenten. De VOB roept bibliotheken op om zich aan te sluiten bij het advies van de VNG en eveneens realistische meerjarige begrotingen in te dienen.  

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “Het kabinet werkt aan een zorgplicht voor een volwaardige bibliotheek in iedere gemeente. Vanaf 2025 moeten gemeenten hieraan voldoen. Dit vraagt om structurele investeringen in bibliotheken die moeten worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Niet voor niets stelt het Rijk hiervoor structureel € 60 miljoen beschikbaar.” 

Investeer in volwaardige bibliotheekvoorziening

De rapporten waaruit de noodzaak voor een volwaardige bibliotheek blijkt stapelen zich op. Elke Regio Telt! van de RVS, ROB en Rli, Eigentijdse Ongelijkheid van het SCP benadrukken het belang van openbare voorzieningen voor de veerkracht en leefbaarheid van gemeenschappen. De schrikbarende cijfers over de leesvaardigheid benadrukken de urgentie van samenwerking tussen scholen en bibliotheken.  

De VOB maakt zich daarom grote zorgen dat één op de vier gemeenten in 2022 heeft bezuinigd op de bibliotheekorganisatie. Daarbovenop worden hogere kosten van bibliotheekorganisaties nog steeds niet tot onvoldoende gecompenseerd, ondanks dat gemeenten hiervoor in de Voorjaarsnota 2023 structureel €300 miljoen hebben ontvangen. De gemiddelde kostenstijging van bibliotheken was in 2022 bijna 9%, de gemiddelde indexering slechts 3%.