Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOproep VNG: praktijkvoorbeelden lokale ketenaanpak digitale inclusie

Oproep VNG: praktijkvoorbeelden lokale ketenaanpak digitale inclusie

Dinsdag 7 maart 2023

De VNG is op zoek naar praktijkvoorbeelden van gemeenten die een aanpak hebben voor een lokale keten rond digitale inclusie. De VNG werkt hierin samen met de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS). Het doel is in de komende drie jaar bij 20 koplopergemeenten een lokale ketenaanpak digitale inclusie te realiseren, waarin de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) de spil vormen. In 2022 zijn al proeftuinen uitgevoerd in drie gemeenten: Rotterdam, Utrecht en Westerkwartier. Daarop zal worden voortgebouwd.

Gemeenten vervullen onder meer de rol van regievoerder over het netwerk rond de IDO’s. Een lokale ketenaanpak digitale inclusie is daar een uitwerking van. Het netwerk van gemeenten, welzijnswerk, onderwijs en bibliotheken biedt hierin grote kansen om inwoners te ondersteunen. Door ook een verbinding met private partijen (bijvoorbeeld verzekeraars en banken) aan te gaan, kunnen inwoners nog betere ondersteuning krijgen bij vragen rond dienstverlening van de overheid of van andere organisaties. Zo’n lokale ketenaanpak draagt eraan bij dat inwoners weten dat ze bij de IDO’s terecht kunnen, dat ze langs die weg in beeld komen en dat ze begeleid worden bij een passende aanpak. Bibliotheken kunnen met goede voorbeelden of meer informatie contact opnemen met Rachida Moreira Figueiredo van de VNG.