Lees verder
VSCD, VNPF, VOB en Cultuurconnectie zijn als lid van Kunsten '92 blij met de oproep aan de toekomstige cultuurwethouders en gemeenteraadsleden om het belang van kunst en cultuur voor de gemeente in te laten zien. Lees hier de oproep.

Graag zouden wij deze oproep verder kracht bij willen zetten door jullie (onze leden) op te roepen om lokale politici uit te nodigen. Voor bijvoorbeeld een werkbezoek of meeloopstage, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat alle lokale culturele instellingen in gezamenlijkheid realiseren voor de gemeente en het bijbehorende verzorgingsgebied.

Stuur een uitnodiging

Voor het succes van deze zogenaamde ‘kijkjes in de keuken’ roepen wij jullie op in gezamenlijkheid met andere culturele instellingen in je gemeente een uitnodiging te versturen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 (voor een paar gemeenten vinden deze verkiezingen door herindeling plaats in september 2018) is dit in onze ogen dé manier om de kracht van kunst en cultuur op lokaal niveau te tonen én wellicht ook nog de uitwerking van verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen te beïnvloeden. Kortom: kunst en cultuur op de politieke agenda te zetten.
Daarnaast krijg jij bij zo’n werkbezoek als culturele organisatie natuurlijk ook de kans om de politici te vragen hun plannen maar ook verwachtingen over het lokale cultuurbeleid te delen.

Gezonde lokale samenleving

Deze oproep is een eerste stap in de lobby van bovengenoemde brancheverenigingen i.s.m. Kunsten’92 voor de komende periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Laten we de krachten bundelen en gezamenlijk de belangen van kunst en cultuur voor een gezonde lokale samenleving onder de aandacht brengen.