Lees verder
Het Comité van de Regio's heeft een rapport gepubliceerd met daarin het standpunt met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie over de modernisering van het auteursrecht.

In de opinion factsheet ‘Modernisation of the EU copyright rules’ verwelkomt het Comité van de Regio’s de voorgestelde maatregelen over de interne markt voor online communicatie.

Harmonisatie auteursrecht

Het Comité van de Regio’s is van mening dat lokale en regionale overheden een groot potentieel hebben en een cruciale rol spelen bij de harmonisatie van het auteursrecht. Hiermee moet ook rekening worden gehouden in al het toekomstige wetgevende optreden ter voltooiing van de digitale interne markt.

Grensoverschrijdend

Het Comité van de Regio’s is van mening dat er actie moet worden ondernomen tegen barrières op het gebied van grensoverschrijdende online activiteit, inclusief de verschillen in auteursrecht tussen de lidstaten.

Uitzonderingen

Met betrekking tot uitzonderingen in het auteursrecht, moet volgens het Comité van de Regio’s gezorgd worden voor voor het juiste evenwicht tussen de belangen van rechthebbende en consument.

Bekijk hier het volledige rapport van het Comité van de Regio’s.