Lees verder
Op 26 september bezochten bijna 100 belangstellenden de bijeenkomst over meervoudig verantwoorden. Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten gepresenteerd van het gelijknamige programma van KB en VOB.

Er was een toelichting op een bruikbare methode voor kostentoedeling en er werden ervaringen gepresenteerd over de toepassing van de methode voor lokale effectmeting. De methoden en hulpmiddelen uit het programma zijn te vinden op op Bedrijfsvoering | Meervoudig verantwoorden.

Bijeenkomst

Bekijk hier de foto’s. Bekijk hier de vijf presentaties:

  • Totstandkoming traject – Edwin van der Zalm (projectleider)
  • Methode kostprijsberekening – Marcel Ribbers (business controller BiSC en Rijnbrink)
  • Rol van gemeenten; voorbeeld Bibliotheken AVV en HGH – Jantine Jansen (manager Publieke Dienstverlening, Bibliotheek Het Groene Hart ) en Saskia Willems (projectleider Sociaal Domein, Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen)
  • Methode Effectmeting – Edwin van der Zalm (projectleider)
  • Lokale effectmeting; voorbeeld Cultura – Pieternel van Langeveld (managementadviseur, Cultura) en Linda Vogelesang (medewerker onderwijs & educatie, Cultura)