Lees verder

Hoe kunnen we de rol van bibliotheken op het gebied van formeel en informeel leren met cijfers onderbouwen?

 

Op Europees niveau moeten de bibliotheken ondersteund door zoveel mogelijk harde cijfers kunnen laten zien dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de afzonderlijke burgers en de maatschappij als geheel.
EBLIDA verzamelt deze cijfers uit Europa en vraagt jullie hulp. Vul de enquête in (Engelstalig). Dit kan tot 15 juli.

Enquête

Aan de lange kant misschien, maar het resultaat is dat we op Europees niveau de toegevoegde aarde van bibliotheken goed kunnen duiden.

Nog een tip: als je ergens geen antwoord op hebt, kun je een 0 invoeren. Dat betekent: ik weet het niet/ik heb de informatie niet.

https://www.surveymonkey.com/r/LibA4EU_survey

EBLIDA

Alle Europese bibliotheekverenigingen (‘VOB’s’) werken samen in EBLIDA om op Europees niveau de belangen van bibliotheken te behartigen. Dat is belangrijk en nuttig, niet alleen op het gebied van e-lending (het mogen uitlenen van e-books), maar ook om de rol van de bibliotheken in de moderne informatiemaatschappij duidelijk te maken.