Lees verder

Op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2012 heeft het bestuur voorgesteld een werkgroep in te stellen onder leiding van Ton Brandenbarg. Deze werkgroep komt tot een advies aan de leden van de VOB over de strategie voor het maximaal benutten van de kansen voor de branche die de nieuwe wet gaat geven.

Het advies moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet richtinggevend zijn voor de stappen die de branche moet nemen in het wetgevingstraject. 
  • Inzicht geven in de consequenties voor de branche van de nieuwe rol die de Koninklijke Bibliotheek (KB) krijgt in het stelsel.
  • Aanbevelingen bevatten voor de meest vruchtbare samenwerkingsverbanden van KB en VOB in een nieuw stelsel.
  • En kunnen rekenen op een breed draagvlak van de leden.

Het advies is beschikbaar voor de extra Ledenvergadering op 28 februari.

Werkgroep
De werkgroep is samengesteld uit de volgende leden: Mireille Pondman, Nan van Schendel, Frans Bergfeld, Francien van Bohemen (VOB) en Ton Brandenbarg (voorzitter). Een eerste teugkoppeling naar het bestuur staat voor 25 januari op de lat.