Lees verder
Wegens het vertrek van Bart Fiers en het aankomend vertrek van Irmgard Reijntjes is de Vereniging van Openbare Bibliotheken op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. 

Gezien de samenstelling van het bestuur, de taakverdeling en de binding met de commissies zoeken we bestuursleden met gevoel voor marketing of affiniteit voor cijfers en financiën. Een combinatie hiervan mag natuurlijk ook.

Een bestuurslid van de Vereniging van Openbare Bibliotheken:

 • Beschikt over aantoonbaar bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring in een politiek/bestuurlijke omgeving met een diversiteit aan belangen.
 • Beschikt over voor de vereniging relevante netwerken en kan deze bestuurlijk benutten.
 • Kan het maatschappelijk belang van de branche en de bibliotheekorganisaties daarbinnen (lokaal, provinciaal en landelijk) uitdragen.
 • Heeft strategisch inzicht (ook vanuit de werkgeverspositie) en helicopterview.
 • Kan visies op de toekomst van het openbaar bibliotheekwerk / de bibliotheekorganisaties ontwikkelen.
 • Is betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving (ook sociaaleconomische).
 • Is collegiaal en communicatief ingesteld.
 • Is gemotiveerd om het collectieve verenigingsbelang te dienen.
 • Beschikt over extern gerichte oriëntatie.
 • Bestuurt met betrokkenheid, op gepaste afstand.
 • Omarmt de code cultural governance.
 • Heeft kennis van of ten minste affiniteit met het fenomeen branchevereniging. 
 • Is directeur van een aangesloten organisatie.

Overig:

 • Heeft voldoende tijd beschikbaar (+/- 100 uur op jaarbasis, incl. alv’s).
 • Heeft geen nevenfuncties die in strijd zijn met het belang van de vereniging. 
 • Het betreft een onbezoldigde functie.

Heeft u interesse om vanuit het bestuur actief een bijdrage te leveren aan onze vereniging? Stuur dan uw cv en motivatie vóór 28 mei onder vermelding van ‘Nieuw bestuurslid’ naar onze directeur Arthur Schellekens.