Lees verder
We zijn bezig om u te raadplegen over wat u vindt dat uw Vereniging van Openbare Bibliotheken de komende tijd moet gaan doen.

Op 18 november is ons bestuur bij elkaar gekomen.

U, onze leden, blijft aan zet!

Na eerst een online ledenenquête zijn er gesprekken gevoerd met u, onze leden, in een drietal regiobijeenkomsten. In deze gesprekken is een verdiepingsslag gemaakt op de resultaten van de enquête. Ook worden er nog een aantal interviews gehouden. In de alv van 8 december a.s. praten we u bij over de opbrengsten van het ledenonderzoek tot nu toe.

In het voorjaar van 2017 gaan we nog een ronde regiobijeenkomsten plannen over de koers van de VOB. Daarin bespreken we graag met u hoe we meer de verbinding met elkaar kunnen maken en gaan we het gesprek met u aan over belangrijke issues. En we horen graag uw wensen en ideeën om zo onze verenigingsstructuur opnieuw in te richten.

Ledentevredenheidsonderzoek

U heeft ons ledentevredenheidsonderzoek goed ingevuld. Meer dan 60% van onze leden heeft meegedaan. Over het algemeen beoordeelt u de VOB beter dan in 2012. Onze leden vinden de volgende thema’s belangrijk: belangenbehartiging, werkgeverszaken en de netwerkfunctie. Opvallend is dat bibliotheken van gelijke omvang – in aantal fte’s en/of aantal inwoners in gebied – tegen dezelfde zaken aanlopen, ongeacht of de bibliotheekorganisatie in een stedelijk of kleine kernen gebied zit of een mix is.

Alv

De bestuursvergadering van november stond in het teken van voorbereiding van de ledenvergadering van december. De stukken zijn inmiddels naar onze leden verstuurd.

Ons bestuur heeft besloten dat wij op onze ledenvergaderingen binnen de kring van leden het gesprek met elkaar voeren. De betekent dat er geen externe relaties meer worden uitgenodigd. Ledenvergaderingen zijn voor en door onze leden. Het gesprek tussen leden onderling, met ons bestuur en bureau moet vrijuit kunnen plaatshebben. Voor het middagdeel van onze ledendag nodigen we wel relaties uit. Deze keer met het inhoudelijk thema, de bibliotheek en het sociale domein.

Ook besloot ons bestuur tot een regionale portefeuilleverdeling. Meer daarover later.

Zet het alvast in uw agenda

Verder bent u in 2017 welkom op onze ledenvergaderingen op donderdag 15 juni en donderdag 8 december.