Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOntwikkelingen Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Ontwikkelingen Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Woensdag 22 februari 2023

De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen die veel energie verbruiken en geraakt zijn door de hogere energieprijzen. De TEK opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023, de precieze datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Ondernemers kunnen dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De TEK is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen (de energie-intensiteitseis).

Modelprijzen 2022

Het CBS stelde de definitieve modelprijzen 2022 vast, gebaseerd op het 4e kwartaal van 2022:
De modelprijs in 2022 voor gas is: € 2,41 per m³ gas
De modelprijs in 2022 voor elektriciteit is: € 0,59 per kWh
Bekijk de rekenformule om in te schatten of aan de energie-intensiteitseis wordt voldaan.

Voorschotpercentage

De TEK werkt met een voorschot. Het voorschotpercentage heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gezet op 50% van de maximale tegemoetkoming.

Vragen?

Vragen over de TEK zijn te stellen via de livechat van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of via 088-0424460.