Lees verder
Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Stichting Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven zijn onlangs een traject gestart om een gezamenlijk certificeringskader te ontwikkelen, dat in 2018 in werking zal treden.

Hiervoor is een werkgroep uit de betrokken leden en een stuurgroep ingericht onder de vlag ‘Certificering 2018’. In onze eerdere berichtgeving schreven wij hier al meer over.

Bibliotheken

In de ledenvergadering van 15 juni 2017 hebben de leden reacties gegeven en vragen gesteld die de werkgroep mee heeft genomen. Belangrijke vragen nu zijn welke normen ontbreken en welke normen niet toepasbaar of overbodig zijn. De vragen tijdens deze alv gingen vooral over toekomstbestendigheid, aanpassingsvermogen en een competentieprofiel voor auditoren.

Voortgang

In de afgelopen maanden heeft de werkgroep Certificering 2018 op grondige wijze de bestaande wensen, inzichten en ervaringen opgehaald bij verschillende organisaties. Verder is er intensief gesproken met andere deskundigen en betrokkenen.

De stuurgroep, bestaande uit directeuren en bestuurders van deelnemende organisaties, heeft op basis van die eerste ervaringen groen licht gegeven om het voorliggende concept van het nieuwe certificeringskader verder uit te werken. Vervolgens zal in het najaar het conceptcertificeringskader met de achterbannen worden besproken, zodat laatste opmerkingen, vragen en wijzigingen nog verwerkt kunnen worden. Daarover wordt u binnenkort nader geïnformeerd. Uiteindelijk zal het nieuwe certificeringskader eind 2017 ter goedkeuring worden aangeboden aan de verschillende ledenvergaderingen.

Gecertificeerde bibliotheek

Voor bibliotheekorganisaties hoort het meten van kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten een terugkerend onderdeel van hun bedrijfsvoering te zijn. Net als in andere sectoren gebruikelijk is, zijn kosten voor certificering voor rekening van de bibliotheekorganisaties. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld de kosten zo laag mogelijk te houden.

Taalhuizen starten met pilot

De stuurgroep heeft besloten dat de Taalhuizen (samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld bibliotheken, ROC’s, welzijns- en vrijwilligersorganisaties) eerst te starten met een aantal pilots. Op basis daarvan wordt bezien of en hoe kwaliteitszorg en -evaluatie bij de Taalhuizen wordt ingericht.

Wie bedenkt een goede naam?

De groep organisaties, voor wie het nieuwe certificeringskader gaat gelden, is een groep die is nauw verweven is en ook onderlinge verschillen kent. Dat vraagt om een passende en herkenbare naam voor het nieuwe certificeringskader, waar de deelnemende organisaties zich helemaal in kunnen herkennen.

Daarom is besloten een prijsvraag uit te zetten onder onze leden met de vraag een naam te verzinnen voor dit nieuwe, gezamenlijke certificeringskader. Ook daarover volgt binnenkort nader bericht.

Tips, vragen en wensen?

De werkgroep wil ze graag horen! Neem contact op met Willem Camphuis via directie@certificeringob.nl.