Lees verder

Met name in 2014 en 2015 zal er een grote bijstelling naar boven plaatshebben. Ook wordt in de meicirculaire het meerjarenperspectief van het accres gemeentefonds gegeven voor de periode 2012 – 2018. Het biedt een goede oriëntatie op de gemeentefinanciën voor de komende jaren. De VNG schreef voor haar leden een toelichting op het accres voor 2014 en 2015.

Download de meicirculaire op de site van de Rijksoverheid.