Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOntwikkeling nieuw Leer Management Systeem
Stand van zaken per 25-08-2022

Ontwikkeling nieuw Leer Management Systeem

Dinsdag 6 september 2022

Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep Leer Management Systeem (LMS) op 15 augustus jl. werd duidelijk dat de oorspronkelijke planning van de ontwikkeling uitloopt. De beoogde opleverdatum stond medio oktober gepland. Softwareontwikkelaar inBrain heeft echter laten weten die datum niet te gaan halen en het systeem ongeveer drie maanden later te zullen opleveren. De nieuwe opleverdatum ligt op 1 april 2023. Het platform kan in februari en maart 2023 worden gevuld door Bibliotheek Campus, lokale bibliotheken, POI’s en branche specifieke opleiders met opleidingsaanbod. Om de bibliotheken, POI’s en opleiders die zelf aanbod op het platform willen plaatsen daartoe in staat te stellen, organiseert inBrain op 19 januari 2023 een beheerderstraining.

LMS straks ook beschikbaar voor lokale bibliotheken

Tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep kwam duidelijk naar voren dat POI’s en verschillende lokale bibliotheken het LMS ook voor hun eigen e-learnings én klassikale trainingen willen gaan gebruiken. Er is met inBrain afgesproken dat dit mogelijk wordt gemaakt en dat HR-medewerkers van bibliotheken of POI’s daartoe een beheerderstraining gaan krijgen. Deze staat gepland op 19 januari 2023. Er is echter wel de kanttekening gemaakt dat alléén het (huidige) Bibliotheek Campus straks vanuit het LMS opleidingsfacturen kan gaan sturen. Voor die functionaliteit is een speciale koppeling met AFAS nodig en die kan alleen worden gebruikt door Bibliotheek Campus en NIET door lokale bibliotheken, POI’s of andere opleiders.

Oorzaken uitloop planning

Het niet halen van de planning heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke reden is dat de voor onze sector gewenste structuur met eventtemplates, evenementen en sessies een grote fundamentele wijziging is ten opzichte van het oorspronkelijk getekende raamwerk. Ook heeft de voor Bibliotheek Campus benodigde koppeling tussen het LMS en AFAS meer voeten in aarde dan vooraf gedacht. 

Nieuwe planning Klankbordgroep

Om ervoor te zorgen dat de klankbordgroep nauw betrokken en goed geïnformeerd blijft, worden er extra bijeenkomsten ingepland op 15 november 2022 en 10 januari 2023. De uitnodigingen hiervoor volgen later. De klankbordgroep bestaat uit een breed gezelschap met HRD-adviseurs van bibliotheken en POI’s, inBrain en Bibliotheek Campus en wordt georganiseerd door Anton Dierdorp en Mirjam van Zaalen vanuit het project Bijscholing. Ook Jannie van Vugt zal als nieuwe coördinator brancheopleiding aanschuiven.