Lees verder
Op 3 juli 2014 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een ontwerpbesluit laten weten dat transitie- en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht.

De minister wil het besluit na de zomer voor advies naar de Raad van State sturen. Na het advies wordt het definitieve besluit vastgesteld.

Besluit

Werkgevers doen er wel goed aan om nu al vooruit te lopen op het definitieve besluit. Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever altijd een transitievergoeding verschuldigd als een arbeidsovereenkomst minstens twee jaar heeft geduurd. Onder voorwaarden mag de werkgever bepaalde kosten op de transitievergoeding in mindering brengen.

Meer informatie op het dossier Werkgeverszaken/Aankomende wetgeving.