Lees verder
Op donderdag 5 juni heeft Bas Savenije (directeur KB) de voorzitters en secretarissen van de provinciale directeurenoverleggen bijgepraat over de integratie van SIOB, BNL en Koninklijke Bibliotheek (KB). De VOB heeft, samen met de KB, deze ontmoetingsbijeenkomst georganiseerd.

De ruim dertig aanwezigen hebben de bijeenkomst over integratie van de taken van het SIOB, BNL en KB per 1 januari 2015, en daarmee een nieuwe rol voor de KB in het openbaar bibliotheekbestel, als positief ervaren.

Ontmoeting

Vanuit KB hebben Bas Savenije, Mireille Kok en Ton Brandenbarg veel en concrete informatie versterkt. Daarmee zijn onder andere zorgen over voortzetting van de G!DS weggenomen.

De aanwezigen hebben suggesties aan de KB meegegeven zoals; het steviger inrichten van het dienstenpakket digitale infrastructuur langs de sleutelprojecten WAAS, NBC+ en Datawarehouse (DWH); heb meer oog voor een planmatige aanpak bij de doorontwikkeling van de digitale diensten voor de openbare bibliotheken; regel de governance van de digitale infrastructuur transparant en goed; betrek expertise uit de bibliotheken; en organiseer draagvlak via die transparante governance en heldere communicatie.