Lees verder
Op onze bijeenkomst voor nieuwe directeuren hebben negen leden en de VOB gesproken over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Na afloop konden al onze leden elkaar en andere genodigden – samenwerkingspartners en overheden – ontmoeten op onze goed bezochte nieuwjaarsborrel. Ontmoeten maakt je rijker!

Welkom!

We hebben negen nieuwe directeuren verwelkomd die het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan. Jenny Doest (Stichting de Rozet), Bert Frölich (Bibliotheek de Liemers), Hester van Beek (Bibliotheek Rijn en Venen), Geja Olijnsma (Bibliotheek De Meierij), Mariska Koning (Bibliotheek Voorschoten Wassenaar), Cyril Crutz (Biblioplus), Erna Staal (Bibliotheek Gouda) en Jeanine Deckers (Bibliorura) hebben tijd gemaakt om bij te praten met de medewerkers van de VOB. Perry Moree (Planbureau en Bibliotheek Zeeland) was helaas verhinderd en heeft Antoinette van Zanten afgevaardigd.

Onder elkaar

We hebben ruim twee uur in een informele setting bijgepraat over waar en hoe we elkaar kunnen versterken binnen de vereniging. Er is onder andere gesproken over rolverdeling in stelsel, projecten als Route 2020 en Nationale Bibliotheekpas, arbeidsvoorwaarden, vrijwilligersbeleid en de vernieuwing van onze vereniging zelf.

Ontmoeten maakt je rijker! Kijk voor fotos op VOB op Google photo.