Lees verder

De recente openbaringen rondom het programma ‘The Voice’, bij Ajax en in de politiek hebben de afgelopen weken vanzelfsprekend tot een grote maatschappelijke verontwaardiging geleid. Deze week is bovendien aangekondigd dat Mariette Hamer regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt. Een van haar taken is het op gang brengen van een maatschappelijk gesprek over grensoverschrijdend gedrag. “Waar voelen we ons veilig bij, wat vinden we met elkaar acceptabel? Dat gesprek op de werkvloer, dichtbij mensen zelf, zal eerst leiden tot meer meldingen.”, aldus Hamer.

Voor praktische tips hoe in dit soort situaties als goed werkgever te handelen verwijzen wij naar deze en deze pagina.
Hier zijn tips voor een gedragscode te vinden.

Ook de Arbocatalogus voor openbare bibliotheken besteedt aandacht aan ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Daarin staat onder meer:
“Een preventieve aanpak begint bij een heldere visie en een gedegen beleid. Andere onderdelen van dat beleid zijn huisregels voor bezoekers, gedragsregels tussen medewerkers, goede voorlichting en training, opvang door een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie. Ook de rol van de leidinggevende is bij een goede aanpak belangrijk.” In de lijst met oplossingen bij ongewenst gedrag en publieksagressie staan deze punten verder uitgewerkt (zie bijlage A bij de Arbocatalogus).
Binnen het arbeidsomstandighedenbeleid ben je als werkgever, wettelijk verplicht aandacht te besteden aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet noemt hierbij vijf thema’s: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, pesten en werkdruk. Is voorkomen niet mogelijk, dan moet je ongewenst gedrag zoveel mogelijk beperken. Het PSA-beleid is hierbij een belangrijk middel.

VOB werkt samen met ArboNed om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Voor zowel medewerkers als vrijwilligers.
Eén van de onderdelen van het PSA-beleid dat je o.a. bij ArboNed kunt afsluiten is de vertrouwenspersoon. Het aanvragen van een offerte tegen gereduceerd tarief kan via de website van ArboNed of door te bellen met 030-2996277. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken, je hoeft hier geen bestaand contract met ArboNed voor te hebben. Uiteraard kan het ook binnen de eigen organisatie geregeld worden.

Uit rechtspraak blijkt dat bij de beoordeling van bepaalde gedragingen ook steeds naar de bedrijfscultuur wordt gekeken. Dit betekent dat jouw organisatie actief en aantoonbaar aandacht moet besteden aan het gewenste gedrag, daar ook beleid voor moet maken en dit ook moet uitdragen en handhaven.

Hier vind je een voorbeeld van een e-mail/brief die je aan werknemers van jouw organisatie kunt versturen ter ondersteuning van het organisatiebeleid. Als goed werkgever laat je merken dat je geen enkele vorm van ongewenste omgangsvormen accepteert en dat de organisatie zich inspant voor een veilig klimaat.