Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOnderzoek naar wensen, verwachtingen en behoeften rondom bibliotheek

Onderzoek naar wensen, verwachtingen en behoeften rondom bibliotheek

Dinsdag 12 december 2023

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW) heeft onderzoek laten doen naar de wensen, verwachtingen en behoeften van het brede publiek rondom de bibliotheek. Het rapport ‘De bibliotheek nu en in de toekomst’ is meegestuurd als bijlage bij de Kamerbrief die op 24 november aan de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de onderzoekers is er veel winst te behalen in het duidelijk maken waar de bibliotheek allemaal voor staat. De kennis over wat een bibliotheek nu al aanbiedt en welke rol zij kan vervullen is beperkt, laat staan voor een toekomstige invulling van de bibliotheek. De online dienstverlening van de bibliotheek is nauwelijks bekend, zelfs onder mensen die er regelmatig komen en gebruikmaken van de bibliotheek.

De onderzoekers stellen dat de bibliotheek wordt gezien als een instituut dat erbij hoort in de samenleving; een instituut waar je niet bij stilstaat, maar dat wel van belang is. Er wordt een groot maatschappelijk belang toegedicht vanuit de educatieve functie, maar ook vanuit de sociale functie als ontmoetingsplaats. En indien bekend met het aanbod van de bibliotheek wordt de ondersteunende functie onderschreven en van belang geacht, net als haar culturele functie. Tot slot wordt de bibliotheek ervaren als een instituut dat voor iedereen toegankelijk is en dat dat een groot goed is; het creëert hiermee een gemeenschappelijk gevoel waarin laagdrempeligheid en het verwelkomen van eenieder centraal staat. Het voldoet hiermee ook aan een behoefte aan een voorziening waarin gemeenschappelijkheid de boventoon voert, los van enig commercieel belang. Ook wordt belang gehecht aan de neutrale grond van de bibliotheek, waarin informatie sneller als betrouwbaar wordt ervaren dan via online kanalen of zoekmogelijkheden. Het gehele onderzoek is beschikbaar.