Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOnderzoek naar Vlaamse bibliotheken ‘Steeds meer met steeds minder’

Onderzoek naar Vlaamse bibliotheken ‘Steeds meer met steeds minder’

Maandag 29 april 2024

‘Het belang van bibliotheken is groter dan ooit, maar ze kreunen onder personeels- en geldgebrek. Er is dringend behoefte aan een eenduidige visie’, aldus een nieuwe studie naar Vlaamse bibliotheken van het Boekenoverleg en de Universiteit Antwerpen.

Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Tegelijkertijd spelen bibliotheken meer dan ooit een sleutelrol op het kruispunt van leesbevordering, welzijn en sociale cohesie. Ze stimuleren mensen om te lezen en bieden een helpende hand aan wie niet mee komt met de digitale revolutie. Ook worden ze geacht aan gemeenschapsvorming te doen en een ontmoetingsplek te zijn.

Nederlandse situatie

In de studie is ook aandacht voor de Nederlandse situatie. De onderzoekers stellen dat de Bibliotheekmonitor van de KB een cruciale rol speelt als centrale bron van gestandaardiseerde gegevens, waardoor een dieper inzicht ontstaat in de prestaties en impact van bibliotheken. Daarnaast wordt er waarderend geschreven over de aankomende zorgplicht voor gemeenten en de landelijke investeringen in de Bibliotheek op school, Boekstart en de Informatiepunten Digitale Overheid om een toekomstbestendige bibliotheek in te richten. De onderzoekers doen vier aanbevelingen:

  • Ontwikkeling van een Vlaams Beleidskader voor Bibliotheken;
  • stimuleren van professionele ontwikkeling;
  • versterken van lokale, regionale en sectorale samenwerking;
  • behoud van flexibiliteit en autonomie.