Lees verder
In het najaar van 2014 laat het Campagneteam een onderzoek uitvoeren naar effectieve campagnes. 

Het Campagneteam bestaat uit een aantal marketingmedewerkers vanuit verschillende bibliotheekorganisaties uit het land. Het team stuurt en evalueert de campagnes op hoofdlijnen, vanuit een strategisch kader, samen met de uitvoerende partijen. Op dit moment zijn dat met name campagnes van CPNB en BNL.

Campagneplanning

Het Campagneteam heeft, als één van de taken, het ophalen van aantoonbaar succesvolle acties en campagnes bij bibliotheken en PSO’s. Zodat andere bibliotheken gebruik kunnen maken van deze ervaringen. Daarnaast bekijkt het Campagneteam of er campagnes bij zijn die landelijke potentie hebben. Deze campagnes worden gescand op haalbaarheid, en of ze toegevoegde waarde hebben t.o.v. de bestaande (landelijke) campagnes.
Uiteindelijk is het de bedoeling om te komen tot een evenwichtige, strategische campagneplanning, die aansluit bij de kernfuncties zoals deze zijn verwoord in het rapport Cohen ‘De Bibliotheek van de toekomst’. Per campagne is vooraf duidelijk wat de doelstellingen en de kaders zijn.

Onderzoek

Voor het onderzoek naar effectieve campagnes, waarin bibliotheken hun bredere rol kunnen communiceren, heeft het Campagneteam een stagiaire aangetrokken via een stageplek bij de OBA. Adil Kamil, student Commerciële Economie aan de Hogeschool Amsterdam, neemt vanaf half oktober contact op met een marketingcontactpersonen van grotere bibliotheken en PSO’s. Hij zal onder meer vragen naar een omschrijving van succesvolle campagnes/acties, doelstellingen en behaalde resultaten.

Meedoen

Wilt u een succesvolle campagne delen? En heeft Adil Kamil u half november nog niet benaderd? Stuur dan een mail aan Adil Kamil o.v.v. ‘Delen succesvolle campagne’.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Campagneteam.