Lees verder
Mede op aandringen van de Vereniging van Openbare Bibliotheken is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dit jaar een onderzoek gestart naar de samenwerking met het onderwijs van bibliotheken en de afdracht van leengelden door bibliotheken in dat kader.

In opdracht van het ministerie van OCW voert Ecorys het onderzoek uit in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IViR).

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om:

  • de ontwikkeling in uitleningen door (nieuwe vormen van) openbare bibliotheken weer te geven;
  • en de daarmee verbonden afdracht van leenrechtvergoedingen door bibliotheken in de afgelopen jaren weer te geven;
  • en de mogelijke oorzaken van veranderingen in kaart te brengen.

De onderzoekers hebben inmiddels een landelijke enquête uitgezet, die u mogelijk ontvangen heeft.

Begeleidingscommissie

Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld. Anne Rube (directeur Probiblio) neemt namens de VOB deel aan de commissie. Verder bestaat deze uit Arjen Polman (manager Stichting Leenrecht), Janne Rijkers (beleidsmedewerker Vereniging Schrijvers en Vertalers, afdeling VvL), Anne Marie Terhorst (wetgevingsjurist ministerie Veiligheid en Justitie), Aad van Tongeren (coördinerend beleidsmedewerker Informatie- en Bibliotheekbeleid, I&B, bij OCW), Amanda van Rij (beleidsmedewerker I&B) en Carin Dankier (ook beleidsmedewerker I&B).