Lees verder
Het Platform Onderwijs 2032 o.v.v. Paul Schnabel heeft haar eindadvies 'Ons onderwijs 2032' gepubliceerd. Het platform werd ingericht door staatssecretaris Dekker om een maatschappelijke dialoog te houden over het onderwijs in Nederland in 2032.

Een citaat uit het advies:

"Het Platform vindt dat scholen meer met de wereld buiten de school zouden moeten samenwerken. […] Hierbij valt te denken aan intensievere samenwerking van scholen met maatschappelijke en culturele instellingen, science-centra, (wetenschaps)musea, bibliotheken, het bedrijfsleven en sportverenigingen. Het gaat om structurele uitwisseling van elkaars expertise, bijvoorbeeld in de vorm van stages van zowel leerlingen als leraren, maar ook door medewerkers van deze externe organisaties mee te laten werken in de school."