Lees verder
Nu de meeste FUWA-trainingen van Leeuwendaal achter de rug zijn, wordt bij bibliotheken een begin gemaakt met de implementatie van het functiehuis. Dit is een arbeidsintensief proces waarin al doende ervaring wordt opgedaan. De VOB en de POI’s ondersteunen de bibliotheken daar graag bij.

Vanuit de POI’s wordt een draaiboek ontwikkeld voor de praktische aanpak van het invoeringsproces waarbij ook aandacht is voor de bezwaarprocedure.

Er is een aantal HR-adviseurs bij de POI’s met veel expertise op het gebied van functieprofielen en functiewaarderen. Zij zijn als vraagbaak en sparringpartner beschikbaar voor degenen die met het functiehuis aan de slag gaan in hun eigen bibliotheek.

Werksessies

Verder komen er in elk geval twee werksessies met extra toelichting over het invoeren van het functiehuis.

  • Op 28 april bij Probiblio; gratis voor bibliotheken in Noord en Zuid Holland. Bibliotheken uit andere provincies betalen € 97,-. Klik hier voor meer informatie.
  • Op 12 mei organiseert Cubiss een werksessie voor de bibliotheken in Brabant en Limburg. Ook daar is het mogelijk dat bibliotheken van buiten deze provincies aansluiten. Meer informatie is binnenkort te vinden op de website van Cubiss.

Tijdens deze werksessies wordt uitleg gegeven over de wijze waarop het nieuwe functiehuis kan worden ingevoerd. Daarnaast is er gelegenheid om eigen cases te bespreken en de waarderingssystematiek toe te passen op functies uit de eigen organisatie.