Lees verder
De cao-partijen hebben op 27 september onder meer gesproken over arbeidsvoorwaarden en de invulling loonruimte 2017.

Er zijn nog geen principe-afspraken gemaakt. De ontwikkelingen rond pensioenfondsen en specifiek bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) worden daarbij gevolgd.

Wel zijn er afspraken gemaakt over enkele tekstuele verbeteringen in de cao Openbare Bibliotheken.

In gesprek

Sociale partners zijn met Cultuurconnectie en hun vakbonden in gesprek over de tekst van een intentieovereenkomst om te komen tot een cao voor multifunctionele organisaties met een bibliotheek en een centrum voor de kunsten of muziekschool. In totaal zijn bij dit proces vijf vakbonden betrokken.

Pensioen

Na het cao-overleg gingen de sociale partners in gesprek met het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). Gesproken is over het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het POB dat door bureau Westerbrink wordt uitgevoerd. Met het onderzoek geven de sociale partners en het POB uitvoering aan een afspraak die komt uit de opdrachtaanvaardingsovereenkomst uit 2015. Sociale partners hebben Inge Bakker van Montae gevraagd hen te ondersteunen rondom dit onderzoek.