Lees verder
De algemene ledenvergadering van de VOB heeft op 12 juni besloten om het systeem van het innen van omslaggelden ten behoeve van de centrale inkoop van e-content per 1 januari 2015 af te schaffen.

Met de kanttekening dat per die datum de onttrekking aan het gemeentefonds daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Op basis van deze onttrekking gaat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks een bedrag ten behoeve van de centrale inkoop van e-content aan de Koninklijke Bibliotheek ter beschikking stellen.

Inkoopcommissie

Hans van Velzen van de VOB Inkoopcommissie heeft een presentatie gegeven met een toelichting op de adviezen die de Inkoopcommissie aan het bestuur heeft gegeven. Inmiddels is op basis van die adviezen overleg tussen Koninklijke Bibliotheek (KB) en VOB gestart. U kunt de presentatie vinden op het dossier De VOB/ALV (eerst inloggen rechtsbovenin).