Lees verder
De leden van de VOB hebben op de ALV van 13 juni 2013 ingestemd met een omslag van € 0,35 per inwoner in 2014 voor de inkoop van het basispakket digitale content.

Voor 2015 denkt de Inkoopcommissie in de richting van € 0,45 per inwoner.

Omslaggelden

De afgelopen jaren leggen de bibliotheken gezamenlijk steeds meer geld in om digitale content aan te schaffen. Van € 0,20 per inwoner in 2010 loopt het bedrag op tot € 0,45 per inwoner in 2015.
Dat houdt in dat de branche in de periode 2014-2015 bereid is om ruim 13 miljoen euro op tafel te leggen voor gezamenlijk inkoop van e-content.

Inkoopkracht

Daarmee tonen de leden van de VOB wel bereid te zijn om voldoende inkoopkracht te ontwikkelen. Dat in tegenstelling tot de bewering van het ministerie van OCW in de Memorie van Toelichting op de nieuwe bibliotheekwet dat de branche niet bereid en in staat zou zijn om voldoende inkoopkracht te ontwikkelen. De totale omzet van e-books in Nederland bedroeg in 2012 ca. € 12 miljoen.