Lees verder
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om de 'Data openbare bibliotheken' openbaar te maken en daarmee het Wob-verzoek in te willigen.

Dat staat in de brief ‘Wobbesluit’ die alle openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de VOB op 17 januari ontvangen hebben.

Wob-besluit

In deze brief laat het ministerie van OCW weten dat zij besloten heeft om, met uitzondering van persoonsgegevens, ‘Data openbare bibliotheken’ openbaar te maken en daarmee het Wob-verzoek in te willigen. Verder geeft het ministerie een uitgebreide toelichting op de overwegingen voor openbaring. Daarbij gaat ze in op de ‘Zienswijze openbaarmaking data openbare bibliotheken’ die drie bibliotheekorganisaties en VOB op 6 december 2016 hebben gestuurd en waar 70 bibliotheken zich achter hebben geschaard.

Vervolg

De Vereniging van Openbare Bibliotheken bekijkt, samen met Stadhouders Advocaten, of en hoe wij het beste kunnen reageren op dit besluit. Onze leden ontvangen zo snel mogelijk meer informatie met betrekking tot een al dan niet gezamenlijke reactie.