Lees verder
Op 24 september kwam de KB Inkoopcommissie voor de vijfde maal bij elkaar.

Deze keer is er onder ander gesproken over werken met e-overheid.

E-overheid

De KB heeft een marktconsultatie uitgezet om de mogelijkheden te onderzoeken van het aanbod van cursussen ‘werken met de e-overheid’. Tijdens deze marktconsultatie is met meerdere partijen gesproken. Daaruit is Digisterker als sterkste partij naar voren gekomen. Gesprekken over de invulling van de centrale inkoop van de dienstverlening van Digisterker zijn nu gaande. De verwachting is dat er in oktober overeenstemming is en dat de dienst per 1 januari 2016 landelijk uitgerold kan worden.

Lezen voor de Lijst

Ook hier is de verwachting dat in de loop van oktober er overeenstemming is over de inkoop van ‘Lezen voor de Lijst’. Per 1 januari 2016 valt ‘Lezen voor de Lijst’ dan onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Gedurende 2016 wordt de dienst geïntegreerd in www.bibliotheek.nl. Er is afgesproken om meer synergie te bewerkstelligen tussen Lezen voor de Lijst en Luisteren voor je Lijst (onderdeel van Luisterbieb).

Rosetta Stone

De Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) heeft een advies uitgebracht over Rosetta Stone. De KB Inkoopcommissie heeft het advies overgenomen en besloten om op dit moment niet over te gaan tot landelijk inkoop. In 2016 zal de afweging gemaakt worden hoe omgegaan wordt met taalcursussen waarbij de vraag bepalend zal zijn.

Jaarplan e-content 2016

Concept-uitgangspunten voor het Jaarplan e-content 2016 zijn besproken. Begin november bespreekt de KB Inkoopcommissie het jaarplan met AVEC.