Lees verder
Met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 is de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' van kracht.

Deze wet gaat over de regelingen voor vervroegde uittreding (RVU), verlofsparen en de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens.

Versoepeling RVU-heffing

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 wordt het voor werkgevers mogelijk om met oudere werknemers afspraken te maken over eerder stoppen met werken, zonder dat daar een heffing over betaald moet worden.

Verruiming verlofsparen

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van 50 naar 100 weken.

Bedrag ineens

Deelnemers krijgen het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. Deze keuzemogelijkheid is uitvoeringstechnisch lastig voor pensioenuitvoerders.

Lees meer over deze nieuwe wet op de site van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland AWVN.