Lees verder
Op donderdag 6 december kwamen onze leden naar Zaalverhuur 7 voor onze ledendag met algemene ledenvergadering (alv).

Onze vice-voorzitter Gerry Poelert opende de vergadering met een extra warm welkom voor de directeuren die nieuw zijn bij onze vereniging: Annelies Bakelaar (Biblionet Drenthe), Hetty Wolf (Bibliotheek Achterhoekse Poort) en Manja Mekking (bblthk, Wageningen).

Begroting en jaarplan 2018

Met enkele wijzigingen en waardevolle suggesties voor het jaarplan, stemden onze leden in met de begroting en ons jaarplan ‘Samenwerken aan een nieuwe koers‘.

Tussentijdse wijzigingen cao

Onze leden stemden in met de voorgestelde tussentijdse wijzigingen voor de cao Openbare Bibliotheken. Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in:

  • structurele salarisverbetering van 1,5%. 
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25%.

Lees voor de nieuwe salaristabel en de nieuwe, complete cao-tekst ons bericht ‘Tussentijdse wijzigingen cao OB’.

KB Inkoopcommissie

Voor de laatste keer lichtte Hans van Velzen het jaarplan e-content 2019 toe, als voorzitter van de KB Inkoopcommissie. Per 1 januari 2019 neemt Peter van Eijk zijn functie over. Nan van Schendel nam afscheid als lid van de KB Inkoopcommissie, we zijn nog op zoek naar een goede opvolger.

Nieuwe voorzitter

Onze vereniging heeft Michaël van Straalen benoemd tot nieuwe voorzitter. Michaël gelooft in een leven lang ontwikkelen voor iedereen en ziet een belangrijke rol voor bibliotheken. Lees meer over onze nieuwe voorzitter in ons bericht ‘Michaël van Straalen benoemd tot voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken’. Wij bedanken onze vice-voorzitter Gerry Poelert voor haar inzet het afgelopen jaar.

Afscheid

Irmgard Reijntjes en Karin Meijerman namen afscheid van ons bestuur. In het nieuwe jaar kijken we in het licht van de ontwikkeling van onze vereniging samen met onze nieuwe voorzitter naar de structuur en samenstelling van het bestuur voor onze vereniging. 
We namen ook afscheid van Theo Peeters die na 42 jaar afscheid neemt van de branche. Hij markeerde zijn laatste alv met een ingezonden brief aan onze vereniging waarin hij met collega’s aandacht vroeg voor opleidingen voor onze branche.  

Sfeerimpressie

Bekijk de foto’s van onze ledendag op Google Photo en scroll door onze Twitter Moment.